Knapheideweg 83
6562 DS Groesbeek

info@babybubblespa.nl
06 - 193 489 92
 • Friday

  9 - 20

 • Saturday

  9 - 20

 • Sunday

  9 - 20

Algemene voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Baby Bubble Spa dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Baby Bubble Spa
Knapheideweg 83
6562DS Groesbeek
KvK: 84214139

Baby Bubble Spa is een wellness centrum dat gezondheidsvoordelen biedt om het immuunsysteem, de gezondheid en de groei van uw baby te verbeteren. Bovendien is het een sociale, leuke en voedende omgeving die ervoor zorgt dat uw baby zich gelukkig, veilig en kalm voelt terwijl hij/zij van onze diensten geniet. In de baby spa kunnen baby’s floaten door middel van hydrotherapie in speciale jacuzzi’s waarbij voor elke baby vers schoon water in gaat. De sessie wordt aangevuld met een babymassage.

Aqua Baby Spa verleend geen medische (baby)massages. De baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 14 dagen tot en met 8 maanden. Prematuur baby’s en baby’s die al meerdere bezoekjes hebben gebracht aan de Spa kunnen eventueel nog tot ongeveer 12 maanden floaten.

Huisregels

Om uw bezoek aan ons zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende huisregels in acht te nemen.

 • Om optimaal te genieten van de Baby Spa, vragen wij u om de stilte en rust in acht te nemen.
 • De baby’s zijn verplicht een zwemluier in bad te dragen.
 • Zelf meegebrachte oliën zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen) is niet toegestaan. U mag wel foto’s nemen van uw eigen baby.
 • Baby Bubble Spa houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen.
 • Baby Bubble Spa is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.

De huisregels en aanwijzingen ons altijd te worden nageleefd. Gasten die zich hier niet aan houden, worden verzocht “Baby Bubble Spa” te verlaten.

Annuleringsbeleid & no-show

 • Wij vragen u om minimaal 48 uur van te voren te annuleren. Dit kan alleen door middel van een e-mail naar info@babybubblespa.nl.
 • Late annuleringen (minder dan 48 uur) ontvangen geen restitutie of tegoed ook niet in de vorm van een cadeaubon noch is uw betaling overdraagbaar.
 • Annuleringen meer dan 48 uur voor de behandeling ontvangen geen restitutie of tegoed ook niet in de vorm van een cadeaubon, voor deze behandelingen geld dat u wel uw behandeling opnieuw mag inplannen.
 • U wordt 5 minuten voor de sessie begint verwacht, zo kunt u en u kindje even rustig wennen aan de omgeving. Als u meer dan 5 minuten te laat komt, word uw sessie ingekort.
 • Als je meer dan 10 minuten te laat komt, wordt deze tijd afgehaald van je tijd in de spa. Komt u niet opdagen tijdens uw sessie ontvangt u de betaling niet terug. Dit geldt ook voor afmeldingen later dan 48 uur

Persoonsgegevens & privacy

 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóórdat je aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie bij Baby Bubble Spa te boeken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw kind.
 • Baby Bubble Spa is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd.
 • De klant voorziet Baby Bubble Spa vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Baby Bubble Spa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • Baby Bubble Spa neemt de persoonlijke gegevens van klanten op in een geautomatiseerd systeem.
 • Baby Bubble Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds 25 mei 2018.
 • Baby Bubble Spa verkoopt of verhuurt de gegevens van de klant niet aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 • Baby Bubble Spa respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Baby Bubble Spa stelt uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar.
 • De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.
 • Baby Bubble Spa gebruikt persoonlijke gegevens om de door uw gekozen dienst(en) correct uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klanten bestand welke wordt veilig opgeslagen op een daarvoor bestemde veilige server van.
  Baby Bubble Spa.
  Het bovenstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten van. Baby Bubble Spa Door gebruik te maken van onze diensten gaat u hiermee akkoord.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we enkele persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het correct toepassen van de bijpassende dienst. De door uw ingevulde gegevens worden veilig opgeslagen op een daarvoor bestemde veilige server van.
Baby Bubble Spa.
Wij bieden alle klanten van Baby Bubble Spa de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of het verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Dit kan bij ons in de spa of per mail info@babybubblespa.nl

DIGITALE COMMUNICATIE
Wanneer u Baby Bubble Spa een e-mail stuurt of een andere vorm van digitale berichten kunnen wij deze bewaren. Dit om de door uw gestelde vragen of verzoeken correct te kunnen verwerken.

COOKIES
Maakt u gebruik van de website Baby Bubble Spa dan bieden wij u de mogelijkheid akkoord te gaan met onze cookies beleid. Wij verzamelen deze om een beter inzicht te kunnen krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en kunnen verbeteren. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op onze veilige server of die van een derde partij. Wij gebruiken deze info om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapportages te kunnen inzien over de website wordt gebruikt of andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit.

COOKIES UITZETTEN
U kunt er ook voor kiezen de cookies uit te zetten of te weigeren. Echter is het mogelijk dat sommige functies op de website minder fungeren.

VERANDERINGEN
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op onze website. Baby Bubble Spa behoudt zich het recht deze aan te passen wanneer mogelijk. Wij adviseren u dan ook om bij elk bezoek de privacyverklaring te raadplegen.

COPYRIGHT
Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Baby Bubble Spa Alle foto’s zijn in Baby Bubble Spa zelf gemaakt of wij hebben betaald voor het rechtmatig gebruiken van digitale beelden. Deze mogen niet gekopieerd of opgeslagen of gebruikt worden door andere partijen.

Cadeaubon

Door gebruik te maken van Baby Bubble Spa cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baby Bubble Spa uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen).
 • Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Baby Bubble Spa te worden verstrekt.
 • De cadeaubon kan tot uiterlijk één jaar na uitgifte ingewisseld worden bij Baby Bubble Spa
 • Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
 • Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Baby Bubble Spa een nieuwe cadeaubon aan te schaffen.
 • Aangezien onze cadeaubonnen een jaar geldig zijn kan het zijn dat Baby Bubble Spa in de loop van het jaar de inhoud en/of de prijs van een arrangement wijzigt. Indien het arrangement duurder is geworden, dan dient de meerprijs te worden bijbetaald op de dag van het bezoek. Echter kan er ook voor worden gekozen om de waarde van de cadeaubon te besteden aan een ander (of goedkoper) arrangement, zodat er niet hoeft worden bijbetaald.
 • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

Overmacht

 • Baby Bubble Spa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Baby Bubble Spa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 • Als Baby Bubble Spa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Baby Bubble Spa het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • In geval van overmacht zal Baby Bubble Spa zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Betalingen

 • Cadeaubonnen worden online via www.babybubblespa.nl betaald via iDeal.
 • Alle betalingen voor de sessies worden online voldaan op de dag van de boeking.
 • Alle aankopen in onze winkel worden pin/contant voldaan.