fbpx
Over ons
Baby Bubble spa
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Baby Bubble Spa dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Baby Bubble Spa
Knapheideweg 83
6562DS Groesbeek
KvK: 84214139

Baby Bubble Spa is een wellness centrum dat gezondheidsvoordelen biedt om het immuunsysteem, de gezondheid en de groei van uw baby te verbeteren. Bovendien is het een sociale, leuke en voedende omgeving die ervoor zorgt dat uw baby zich gelukkig, veilig en kalm voelt terwijl hij/zij van onze diensten geniet. In de baby spa kunnen baby’s floaten door middel van hydrotherapie in speciale jacuzzi’s waarbij voor elke baby vers schoon water in gaat. De sessie wordt aangevuld met een babymassage.

Baby Bubble Spa verleend geen medische (baby)massages. De baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 14 dagen tot en met 12 maanden.

Huisregels

Om uw bezoek aan ons zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende huisregels in acht te nemen.
 • Om optimaal te genieten van de Baby Spa, vragen wij u om de stilte en rust in acht te nemen.
 • De baby’s zijn verplicht een zwemluier in bad te dragen.
 • Zelf meegebrachte oliën zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen) is niet toegestaan. U mag wel foto’s nemen van uw eigen baby.
 • Baby Bubble Spa houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen.
 • Baby Bubble Spa is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.
De huisregels en aanwijzingen ons altijd te worden nageleefd. Gasten die zich hier niet aan houden, worden verzocht “Baby Bubble Spa” te verlaten.

Annuleringsbeleid & no-show

 • Wij vragen u om minimaal 48 uur van te voren te annuleren. Dit kan alleen door middel van een e-mail naar [email protected].
 • Late annuleringen (minder dan 48 uur) ontvangen geen restitutie of tegoed ook niet in de vorm van een cadeaubon noch is uw betaling overdraagbaar.
 • Annuleringen meer dan 48 uur voor de behandeling ontvangen geen restitutie of tegoed ook niet in de vorm van een cadeaubon, voor deze behandelingen geld dat u wel uw behandeling opnieuw mag inplannen.
 • U wordt 5 minuten voor de sessie begint verwacht, zo kunt u en u kindje even rustig wennen aan de omgeving. Als u meer dan 5 minuten te laat komt, word uw sessie ingekort.
 • Als je meer dan 10 minuten te laat komt, wordt deze tijd afgehaald van je tijd in de spa. Komt u niet opdagen tijdens uw sessie ontvangt u de betaling niet terug. Dit geldt ook voor afmeldingen later dan 48 uur.

Copyright

Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Baby Bubble Spa. Alle foto’s zijn door Baby Bubble Spa zelf gemaakt of wij hebben betaald voor het rechtmatig gebruiken van digitale beelden. Deze mogen niet gekopieerd of opgeslagen of gebruikt worden door andere partijen.

Cadeaubon

Door gebruik te maken van Baby Bubble Spa cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baby Bubble Spa uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen).
 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Baby Bubble Spa te worden verstrekt.
 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig op diensten/behandelingen en niet op producten uit de webshop.
 • De cadeaubon kan tot uiterlijk één jaar na uitgifte ingewisseld worden bij Baby Bubble Spa.
 • Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
 • Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Baby Bubble Spa een nieuwe cadeaubon aan te schaffen.
 • Aangezien onze cadeaubonnen één jaar geldig zijn kan het zijn dat Baby Bubble Spa in de loop van het jaar de inhoud en/of de prijs van een arrangement wijzigt. Indien het arrangement duurder is geworden, dan dient de meerprijs te worden bijbetaald op de dag van het bezoek. Echter kan er ook voor worden gekozen om de waarde van de cadeaubon te besteden aan een ander (of goedkoper) arrangement, zodat er niet hoeft worden bijbetaald.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

Overmacht

 • Baby Bubble Spa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Baby Bubble Spa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 • Als Baby Bubble Spa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Baby Bubble Spa het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • In geval van overmacht zal Baby Bubble Spa zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.